Angående COVID-19

Vi säkerställer att all vår personal är symtomfri varje dag,så väl flyttpersonal som kontorspersonal och vi följer givetvis dom lagar och regler gällande smittskyddslagen.

Mvh Arbetspartner