Företagsflytt

Att flytta företag/kontor är ett stort projekt där man vill ha så lite störning som möjligt i produktionen. Med den långa erfarenhet vi har vet vi att det som kostar är när personalen inte kan arbeta. Att hålla tider och följa den planering som satts upp gör att er verksamhet påverkas minimalt.

Vi rekommenderar ett möte före en större kontorsflytt där vi går igenom alla delar och kommer överens om vilken tidplan som gäller.

Kontorsflytt

Vid en kostnadsfri besiktning går vi tillsammans igenom Er flyttning – såsom märkning, packning, ned- och uppmontering, transport m.m. och lämnar därefter en offert. Flyttfirma Arbetspartner har nödvändiga tillstånd och försäkringar och extra försäkring kan tecknas vid transport av värdefulla föremål t.ex. datorer och dylikt.

Vi transporterar er utrustning tryggt och säkert till den nya lokalen samt att vi har särskild hantering av ömtåligt gods.

Vi följer Kontor 2003 Allmänna bestämmelser för flyttning av kontorsinventarier.

Klicka på ”Gratis Offert”-knappen till vänster och fyll i formuläret för företagsflytt.